HappyOrNot är en innovativ idé för dig som driver företag, där du ger möjligheten till dina kunder att berätta vad de tycker om vistelsen hos ditt företag. HappyOrNot har under de senaste åren växt sig starka och idag finns feedbacktjänsten i över 117 olika länder med höga variationer på företag. Det viktigaste för att få dina kunder så nöjda som möjligt är att lyssna, ta in informationen och därefter göra möjliga förändringar.

Genom HappyOrNot kan du inte bara öka kundernas lojalitet och glädje, utan också få ditt företag att växa med hjälp av enkla smileys. Genom fyra smileys som speglar fyra olika upplevelser av den service de fått kan kunderna enkelt betygsätta vistelsen.

  • HappyOrNot – betygsättning genom smileys
  • För dig som driver företag och vill öka kundupplevelsen
  • Finns i 117 länder

Hur används HappyOrNot?

HappyOrNot är till för dig som driver företag och som är nyfiken på hur dina kunder upplever servicen i ditt företag. Detta görs genom en feedbacktjänst där ett knapptryck på fyra olika smileys berättar om kundens vistelse i din butik eller webbplats. För att få tillgång till HappyOrNot behöver du som företag klicka dig in på deras hemsida och fylla i en offert kring vad ditt företag erhåller samt vad det har för behov. Du kan också besöka fliken som hemsidan valt att kalla för “bli återförsäljare hos oss” om detta är något du som företag är intresserad av. Då skickar du enkelt en begäran om samarbete med kortfattad information om vad du driver för verksamhet. Enkelt, eller hur?

Denna tjänst är inte bara en möjlighet för dig som företagare att få reda på vad kunderna tycker om upplevelsen i din butik respektive webbplats, det är också en möjlighet för ditt företag att växa sig större än någonsin. Att kunderna är nöjda med sin vistelse är A och O, något du som företag kan använda till din fördel för att höja kundupplevelsen och servicen, tack vare HappyOrNot. Du som är återförsäljare för företaget bidrar inte bara till att kunderna och företaget ska vara nöjda, utan också till ett affärsinriktat tänkande med fokus på att identifiera affärstillfällen i dina närliggande områden oavsett hur mycket företaget omsätter.

Fördelar och nackdelar med HappyOrNot

Fördelaktigt används denna feedbacktjänst för att få kunderna att känna sig nöjda, glada och bekväma när de besöker ditt företag. Oavsett om du arbetar i en landbaserad butik eller via en webbplats är det alltid ett steg i rätt riktning att få reda på hur kundbasen upplever vistelsen. Att det finns ett smidigt sätt att göra detta på gör det också smidigare för dig som företagare att hitta alternativa lösningar och förbättringar för att kundbasen ska öka och företaget växa ytterligare. Det är dessutom smidigt att bli både återförsäljare och att köpa in denna feedbacktjänst, då allt beskrivs detaljerat på hemsidan på hela nio olika språk.

Trots att HappyOrNot är den ledande aktören på den globala marknaden när det kommer till rapportering av kunders nöjdhet finns det nackdelar du bör tänka på. Dessa nackdelar baseras inte på tjänsten i sig, utan snarare på hur du kan lita på att tjänsten blir utförd på rätt sätt. Om en HappyOrNot-tjänst placeras i en butik där det är fokus på livsmedel är chansen att barnfamiljer besöker butiken stor. Risken för att dessa barn inte förstår vidden av att betygsätta personalens service är relativt hög, något som gör att feedbacken inte kan läsas korrekt. Det kan därför bli svårt att göra förändringar respektive förbättringar om feedbacken inte utförs enligt planerna.

Sammanfattning av HappyOrNot

HappyOrNot är en mycket innovativ affärsidé som har hjälpt tusentals ledande organisationer med deras kundservice sedan 2009 och idag har etablerat sig globalt i 117 olika länder. 2018 var ett starkt år för företaget och de fortsätter att etablera sig hos flera nya företag. Det är mycket lättare att göra en förbättring för dig som driver företag tack vare HappyOrNot. Genom att klicka på en av fyra smileys, varav alla beskriver olika upplevelser, får du en överblick kring kundernas nöjdhet. Genom HappyOrNot är det nu enklare att lokalisera svaga punkter, förbättra kundupplevelser samt öka lojaliteten, vilket i sin tur leder till en ökad omsättning för ditt företag. Låter detta som något för dig och ditt företag? Besök då HappyOrNots egna hemsida och fyll i formuläret kring en offert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *