Nyris är ett så kallat start-up företag, vilket syftar till den sortens nya företag som med sitt innovativa koncept vågar lite mer för att på kort tid generera tillväxt. På blott fyra år har Nyris gått från att ha varit en idé till att revolutionera e-handeln genom en ny form av visuell produktsökning. Nyris är en tysk framgångssaga med kontor i Berlin och Düsseldorf.

Företaget har under sin korta verksamhetstid erhållit åtskilliga priser och blivit nämnda i stora branschsammanhang. Idag kan Nyris stoltsera med stora namn i sin kundportfölj så som Lufthansa, Henkel, ThyssenKrupp, Lidl och Miele. För kunderna har Nyris innovativa teknik hjälpt till att öka försäljning på den typ av tillbehör som inte lika lätt söks genom text.

  • Nyris är ett tyskt start-up företag
  • Visuell sökfunktion för handeln
  • Underlättar för konsumenter – lönsamt för företag

Behovet av visuella sökfunktioner

En av grundarna, Markus Lukasson, jobbade under flera år för e-handelsgiganten Amazon. Det var där han insåg att det fanns ett stort glapp när det kom till användares möjligheter att söka efter rätt produkt på nätet. Låt säga att en användare ser en bild på ett smycke på Instagram. Bilden omfattas dock vare sig av beskrivning eller länk och användaren provar att söka efter produkten via olika e-handelsbutikers sökrutor. Den knappa informationen gör det omöjligt för handlarna att känna igen produkten, trots att smycket kanske finns i butikens sortiment. Nyris visuella sökfunktion är svaret på det här dilemmat och underlättar för både användare och handlare.

När Markus Lukasson förstått att det fanns en lösning på sökproblemet som han uppmärksammade på Amazon valde han att starta Nyris tillsammans med sin syster Anna Lukasson-Herzig. Konceptet går kort och gott ut på att hjälpa användare att hitta produkter från bilder och videoklipp på mindre än en sekund. Den mest vässade tekniken inom flera områden integreras i det tekniska upplägget av projektet. Nyris klarar av att leta fram upp till 500 000 objekt utifrån en bild eller video utan att tjänsten på något sätt upplevs som “sämre”. Hastighet, precision och skala är de tre ledorden i Nyris visuella sökfunktion. Det är omvandlingen av dessa till ett komplett och funktionellt koncept som gjort företaget till vinnare av många hedrande utnämningar.

Integrerad teknik

https://www.youtube.com/watch?v=wZmopqj0_Vs

Nyris plattform är uppbyggd med hjälp av många olika identifieringstekniker. Fingeravtrycksläsare används bland annat för att jämföra vektorer som finns i produkter eller annonsbilder med de som finns i bilden som användaren utgår från. Det behövs inga QR-koder för att Nyris ska kunna känna igen en butiks annonsbilder eller tryckt reklam. Matematiska algoritmer används också för att hitta rätt produkt via användarens bild. Varje bilds samlade “datavärde” är unikt och det gör att olika värden kan synkas på väldigt kort tid för att leta fram den mest relevanta produkten. OCR är en teknik som gör det möjligt att använda eventuellt befintlig textinformation från en bild för att finslipa sökandet.

Logotyper spelar också en viktig roll i Nyris sökfunktion där de liksom OCR används för att hjälpa sökningen att hinna ännu mer rätt. För att kategorisera vilken typ av innehåll användarens bild omfattas av används generella klassificeringar så som Google Vision API, Amazon Rekognition och Carifai. Nyris har även förmågan att kunna importera alla typer av format till sin plattform. Det spelar alltså ingen roll om det är XML, CSV eller JSON. Nyris syftar till att göra det enkelt för e-handlare att göra sina produkter “tekniskt” synliga. På så vis kan användare, det vill säga konsumenter, snabbt hitta en önskad produkt via den visuella sökningen hos handlare.

Tidsriktigt projekt

Nyris andas innovation och framtid. Det är en smart lösning på ett vardagligt problem. Ibland är det just den typen av problem som i längden har störst betydelse när det kommer till lönsamhet inom handeln. Med tanke på den snabba framfart det tyska start-up företaget haft är det ingen överdrift att tro på en stark tillväxt inom de närmsta åren. Nyris har både resursmässig kapacitet och tekniskt stöd för att bli en “standardtjänst” hos moderna e-handelsbutiker och handelsplattformar. Idag har företaget stöd från stora kunder, vilka i den här typen av start-up sammanhang är den bästa marknadsföringen. Det faktum att Nyris dessutom har väletablerade samarbeten på det tekniska planet är ytterligare ett argument för att företaget spås en strålande framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *