Villkor

Genom registrering medger du att Gratisbio för sitt interna bruk får använda dina person- och adressuppgifter i medlemsregistret och att Du accepterar och samtycker nedanstående villkor och regler:

 • Medlemskapet är gratis och utan några förpliktelser.
 • Varje medlem förpliktar sig att inte missbruka programmet på så sätt som skadar Gratisbios intressen. Det är förbjudet för våra medlemmar att:
  • aktivera eller använda mer än ett konto.
  • använda automatiserat system, program eller liknande metoder för att samla poäng.
  • att på något sätt manipulera eller missbruka systemet i syfte att samla eller lösa in orättmätiga poäng.
  • lämna falska personuppgifter (Det är strängt förbjudet att utge sig för någon annan, detta kallas urkundsförfalskning, är brottsligt och straffbart enligt Svensk lag.)
  • utnyttja gratiskampanjer mer än en gång per person och konto.
 • Poängen tilldelas efter att medlemmen har fullföljt det villkor som framgår av varje annons eller erbjudande. Det är en förutsättning att medlemmen är inloggad då denne utför dessa aktiviteter. Poängen är personliga och kan ej bytas mot pengar eller flyttas till annan medlems konto.
 • All poänguträkning sker automatiskt baserad på de provisioner som Gratisbio får från respektive annonsör, Gratisbio är inte ansvarig för poäng som inte godkänns av annonsörer eller poäng som inte kommer in på grund av spårningsfel eller andra tekniska fel som kan uppstå.
 • Gratisbio är inte ansvarig för poängförluster i samband med störningar eller avbrott i verksamheten som förorsakats av händelser utanför bolagets kontroll. Gratisbio är heller inte skyldig att i andra fall än force majeure ersätta skada eller poängförluster som uppkommer om Gratisbio varit rimligt aktsamma. Gratisbio är inte i något fall skyldig att ersätta medlemmar för indirekta förluster.
 • Ett konto som är inaktivt mer än ett år betraktas som avslutat och kommer att tas bort. Din senaste inloggning på Gratisbio är det datum används för att bedöma inaktiva konton.
 • Gratisbio äger rätt att skicka information och andra budskap till medlemmen vid direkt marknadsföring även från tredje part som samarbetar med Gratisbio, t ex. i samband med nya erbjudanden.
 • Gratisbio använder sig av så kallade cookies. Dessa används i syfte att underlätta ditt besök på webbsidan. Våra cookies kan inte identifiera dig personligen och innehåller inte virus. För att kunna använda Gratisbio måste du tillåta cookies. Om du inte accepterar cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare.
 • Alla märken och varumärken är egendom av deras respektive ägare. Förekommande varumärken på Gratisbio, såväl grafiska som icke grafiska, får inte användas i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang, utan att dess ägare skriftligen givit sitt tillstånd till detta.
 • Innehållet på Gratisbio är skyddad av Svensk upphovsrättslag (lag nr.: 1960:729) och får verken helt eller delvis kopieras på något vis utan att Gratisbio skriftligen ger tillåtelse till detta. Detta gäller inte vid rent privat användande.
 • Gratisbio har rätt att överlåta alla eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Villkor. Vid eventuell överlåtelse kommer Gratisbio att informera om vem som efter överlåtelsen har övertagit rättigheterna eller skyldigheterna.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för Gratisbio och även antal poäng som ges för varje aktivitet om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller att myndigheters åtgärder påverkar förutsättningarna. 
 • Gratisbio säljer inga produkter eller tjänster utan Gratisbio är endast en annonsportal som upplåter annonsplatser för företag som vill synas på nätet och nå ut med sina kampanjer och produkter. För frågor gällande specifika erbjudanden och produkter hänvisar vi till respektive annonsörs kundtjänst. Frågor angående poäng ska inte ställas till annonsören utan Gratisbio ska kontaktas.
 • Vi reserverar oss för ev. tryckfel och poängförändringar utom vår kontroll.
 • Det är brottsligt att utge sig för att vara en annan person eller använda någon annans namn och adress. Man får inte heller skapa falska konton i syfte till att lura våra annonspartners och göra falska beställningar för att tillgodogöra sig poäng. Vi kontrollerar och undersöker noga varje enskilt beställning av våra premier och alla typer av försök till fusk eller bedrägerier polisanmäls.
 • Om vi upptäcker att en användare har mottagit premier genom att fuska kommer vi att skicka ett ersättningskrav till användaren som består av premiens värde samt en expeditionsavgift på 495 kr inkl. moms.
 • Avtalet gäller från och med datumet för medlemmens registrering och är giltigt tillsvidare.

Om du inte följer ovan nämnda punkter riskerar du att förlora ditt konto och gå miste om alla dina intjänade poäng. Gratisbio har rätt att utan förvarning och motivering stänga av medlemmar som misstänks ha brutit mot villkoren. Om man får sitt konto avstängt förlorar man automatiskt alla sina intjänade poäng.